Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана друга редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Данас је у згради Градске управе одржана друга редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

  1

  На седници су донети следећи закључци:

  1. Усвајају се записници са прве, друге и треће ванредне седница ГШВрСт.
  2. Усваја се извештај о стању ЈКП „Водовод“ Крушевац за водоснабдевање и спремност града Крушевца и стручних служби да у случају поремећаја водоснабдевања-несташица воде за пиће, предузму одговарајуће мере и активности у циљу отклањања проблема у водоснабдевању.
  3. Усваја се Анализа стања здравствене заштите људи и животиња, заразних болести, здравствена исправност воде и заштита животне средине у ванредним ситуацијама и налаже се надлежним службама да наставе са праћењем јавног здравља на територији града Крушевца. Покренути поступак за оснивање азила за прихват занемарених животиња. Доставити извештај надлежних служби о покренутим поступцима о занемаривању животиња.
  4. Усваја се информација ЈП За урбанизам и пројектовање о стању постојећих и потенционалних клизишта и одрона и налаже се истом даље праћење и допуна катастра клизишта, до краја године.
  5. Усваја се информација Гарнизона Крушевац Војске РС и Одељења за ВС у Крушевцу, СВС МУП-а РС о стању субјеката заштите и спасавања. Прихвата се предлог о наставку спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршењу задатака заштите и спасавања и организовање заједничке вежбе до краја текуће године.
  6. Усваја се информација о стању система за јавно узбуњивање на територији града Крушевца и предлаже се даља активност на отклањању недостатака у функционисању система за јавно узбуњивање, према финансијском плану, а у складу са новим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и процене угрожености за град Крушевац. Покренути поступак израде акустичне студије чујности до краја 2020.године.
  7. Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације за прва два квартала  у 2019.години.
  8. Усваја се извештај о стању месних водовода и налаже се граду Крушевацу и ЈКП „Водовод“ Крушевац да настави са активностима на преузимању месних водовода, привођењу намени и стављању у основну функцију снабдевања грађана водом, уз сагласност представника и грађана Месних заједница.
  9. Усваја се извештај о акцији на сузбијању ларви комараца и крпеља на територији града Крушевца, у складу са условима на терену и препорукама надлежних органа, по потреби извршити и ванредно третирање ларви комараца и крпеља. За следећу годину појачати активности и урадити свеобухватнији план.

  10.  Усваја се извештај градске Комисије за процену штете и налаже се да се у најкраћем року достави надлежним органима.

  11.  Усваја се информација и одговор поводом дописа, о формирању Штаба за жетву - Сектора за ванредне ситуације.

  12.  Усваја се иницијатива на предлог Одељења за урбанизам и грађевинарство за доношење плана детаљне регулације језера „Ћелије“ у складу са просторним планом подручја посебне намене слива акумулације језера „Ћелије“. Потребна документа доставити надлежним органима.

  13.  Налаже се ЈКП „Водовод“ Крушевац да се достави предмер и предрачун радова за санацију постојеће заштитне ограде и  израду недостајућег дела око прве зоне водозахвата језера Ћелије. Предмер и предрачун доставити ЈВП „Србијаводама“ уз подршку града Крушевца.

  14.  Налаже се градској управи града Крушевца, Одељењу за инспекцијске послове да појача надзор око уклањања бесправних објеката на водозахвату језера Ћелије. Наставити са сталним контактима са ЈКП „Водовод“ Крушевац, надлежним републичким инспекцијама, ПУ Крушевац МУП РС, рибочуварском службом као и комуналним инспекцијама Општина Брус и Блаце.

   

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid