Grad Kruševac

  др Зоран Лугић - Биографија

  Ел. пошта Штампа

  Zoran_Lugic

  Др Зоран М. Лугић је рођен 15.07.1963. године у селу Присоје, Општина Нови Пазар. Диплому инжењера агрономије општег смера на Агрономском факултету у Чачку је стекао 31.03.1988. године.

   

  У Институт за крмно биље у Крушевцу запослен је 28.08.1988. године где непрекидно ради до данас. Магистарски рад под насловом “Генетичка контрола у успостављању симбиотских односа између црвене детелине (Trifolium pratense L.) и бактерија азотофиксатора (Rhizobium trifolii)” одбранио је 1993. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

   

  Докторску дисертацију под насловом “Генетичка варијабилност важнијих агрономских својстава селекционисаних популација црвене детелине (Trifolium pratense L.)” одбранио је 8.11.1999. године на Биолошком факултету у Београду. У Институту за крмно биље у Крушевцу ради на селекцији вишегодишњих легуминоза. До сада је објавио преко 100 научних радова, публикованих у иностраним и домаћим часописима и скуповима. Као члан тима селекционера учествовао је у креирању 10 сорти крмног биља. Од почетка научно-истраживачког рада укључен је у пројекте Министарства за науку Републике Србије, а од 2005. године до данас је руководио са два пројекта технолошког развоја у Институту за крмно биље у Крушевцу, као и једним међународним ЕУРЕКА пројектом где је био и координатор пројекта на коме су учествовале три земље.

   

  Поред научно-истраживачких активности, др Зоран Лугић је изузетно активан у преношењу научних резултата у пољопривредну производњу. Осим дугогодишњег рада на едукацији фармера, успоставио је сарадњу са великим бројем локалних самопуправа и стручних служби, преко пројеката и радионица, на којима се произвођачи у пракси – на огледним пољима упознају са предностима примене нових технологија. Успешно је креирао, руководио и реализовао два пројекта код Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

   

  У периоду од 2001. до 2004. године био је помоћник директора за производњу, од 2004. до 2008. године помоћник директора за науку, а од 2011. године је директор Института за крмно биље. Одликује се добрим организационим способностима и спремношћу за тимски рад, а његов рад карактерише ефикасност, рационалност и упорност.

   

  Говори, чита и пише енглески и руски језик.

   

   

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid