print_grb.png

У ЈКП „Крушевац“ данас је обележен значајан јубилеј – 70 година рада и постојања

Штампа
1

Бројни присутни гости, пријатељи и сарадници имали су прилику да се кроз документарни, ретроспективан филм, ближе упознају са историјатом овог важног јавног, локалног предузећа.

 

Током свог постојања, предузеће је еволиуирало од нископродуктивног и технички застарелог до предузећа које пружа широк спектар услуга на најсавременији начин.

2

ЈКП „Крушевац“ је правни следбеник Градског комуналног предузећа које је формирано 1948., а од 1989. послује под садашњим називом – Јавно комунално предузеће „Крушевац“.

4

Убрзани развој града, инфраструктуре и привреде, условио је повећан обим посла, што је захтевало побољшање механизације и повећање броја радника, којих сада има око 350, а који опслужују око 23.000 корисника.

 

Према речима в.д. директора Снежане Радојковић, данас је предузеће конституисано у 5 засебних целина формираних према делокругу рада, а то су: Радна јединица „Чистоћа“, РЈ „Зеленило“, РЈ „Погребне услуге“, Сектор рециклаже и сортирања, Зоохигијена и Јавна расвета.

3

Основне делатности су: чишћење и прање јавних површина, зимско одржавање тротоара и тргова, сакупљање, превоз и депоновање смећа, подизање и одржавање зелених површина и уређење и управљање гробљима. Током претходног периода, обим делатности је проширен у складу са потребама грађана, али и из комерцијалних разлога.

5

На данашњој свечаности су додељене Захвалнице предузећима и установама, а један од добитника је и Град Крушевац. Захвалницу је примила градоначелник Јасмина Палуровић, која је изјавила да  ЈКП „ Крушевац“ данас заузима значајно место међу локалним јавним предузећима и да је данашњи јубилеј – 70 година рада, један од показатеља квалитета и одрживости овог колектива..

6

Као оснивач, Град Крушевац даје максималну подршку развоју предузећа, а све у циљу обављања што квалитетнијег нивоа услуга, у корист грађана.

8