print_grb.png

Радионица „Израда и реализација годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“

Штампа

Grb_grada Стална конференција градова и општина у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарстава и водопривреде је 23. априла 2019. године одржала радионицу у Крушевцу, на тему израда и реализација Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Радионица је одржана у циљу отклањања нејасноћа у току израде Програма кроз информациони систем, чиме би се олакшало спровођење надлежности локалних самоуправа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и ефикаснијег управљања истим.

 

  IMG_8832

Од 17 присутних локалних самоуправа, сагласност Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде је добило 15, међу којима је и Град Крушевац.