print_grb.png

Одржана 4. ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације

Штампа

Grb_grada Вечерас је одржана 4. ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

  1

 

На основу Упозорења Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, бр. 642/2019 од 31.07.2019. године, a у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама Члан 43., Члан 44., тачка 2 (Службени гласник РС бр.87/2018) и Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца члан 7, сазвана је ова седница.

  3

 

2

 На седници је разматрано стање објеката, инфраструктуре и друге настале штете услед невремена 02. и 03.08.2019. године

  4

 

Надлежна служба Одељења за послове одбране и ванредне ситуације је проследила и телефонски обавестила чланове, организације, установе, привредне субјекте о Упозорењима од 01.08. и 02.08.2019. године, са обавештењем да се све активности на терену, ускладе са најављеним временским условима.

  5

По овом извештају налаже се свим субјектима да прате упутства надлежних метеролошких и државних служби око најављених временских непогода до 05.07.2019. године и са њима ускладе своје активности.

  6

 

7

На седници донети су следећи закључци:

 

  1. Приправност свих субјеката  на територији Града Крушевца који учествују у заштити и спасавању. Рок Одмах.
  2. Сва Јавна комунална предузећа  на територији Града Крушеваца да наставе са ангажовањем потребног људства и механизације, за отклањање последица невремена. Рок Одмах.
  3. Градски штаб за ванредне ситуације предлаже Градоначелнику Града Крушевца да одобри додатна новчана средства из текуће резерве, буџета Града Крушевца, како би се што пре отклониле последице невремена.
  4. Налаже се Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације да настави са редовним информисањем о  временској прогнози у сарадњи са медијима.
  5. Обавезују се руководиоци у јавним предузећима, установама, школама и вртићима да наставе са обиласком објеката и уочене недостатке отклоне и обавесте надлежне службе
  6. Појачати надзор и контролу над привредним субјектима који раде са опасним материјама – производња, складиштење и трговина
  7. Градски Штаб за ванредне ситуације ће преко надлежних Одељења Градске управе наложити председницима Скупштина станара и професионалним управницима да изврше ванредну проверу свих заједничких делова зграда – кровови, степеништа, светларници, подруми, фасаде, тавански простори, олуци...