print_grb.png

Одржана 47. седница СКГО

Штампа

1 Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије организовала је данас 47. скупштину у Београду  у Сава Центру. Скупштини је присуствовала градоначелник Јасмина Палуровић и начелник Одељења за људске ресурсе Славица Бирдић.

  2

Основна тема 47. скупштине СКГО је: „Међуопштинска сарадња – пут ка  даљем јачању локалне самоуправе“. На овогодишњој Скупштини  одржани су и редовни избори за органе СКГО и разматрани документи од значаја  за функционисање организације.

  3

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић, између осталих, поздравио је скуп и говорио о досад урађеном у области управе и самоуправе.

 

Овом приликом су  потписани и свечано уручени следећи споразуми о сарадњи:

- Меморандум о сарадњи и имплементацији пакета подршке у области управљања људским ресурсима у 50 градова и општина у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза“, који реализује Савет Европе, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина, а ову подршку финансијски подржава Европска унија. Овај меморандум у име Града Крушевца потписала је градоначелник Јасмина Палуровић.

4

 

5

 

6

- Меморандум о сарадњи  у имплементацији подршке у 15 градова и општина у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводи СКГО, у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swisspro“, који реализује УНОПС, а финансијски подржава Влада Швајцарске.

- Споразум о сарадњи о почетку реализације девет пројеката у оквиру пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијативе за инклузију фаза 2”, који подржава Немачка развојна сарадња.

 - Меморандума о сарадњи СКГО и Канцеларије УНИЦЕФ-а у Републици Србији, којим ће се и формално потврдити стратешко опредељење СКГО и наставити пружање подршке деци и младима, а у циљу обезбеђења остваривања права у областима раног развојаи образовања.

 

 

 

Такође, градоначелник Јасмина Палуровић је учествовала у панел дискусији о добрим примерима из праксе међуопштинске сарадње. Остали учесници панела су били: Саша Могић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе: Новак Гајић, шеф Одељења СКГО за политички систем локалне самоуправе; Ирена Лакобрија, шеф Одсека за пројекте, градска општина Врачар; Здравко Максимовић, руководилац Одељења за послове цивилне заштите града Краљева.

  7

Градоначелница је информисала присутне да је фебруару 2019. год. потписан Меморандум о разумевању на заштити и одрживом коришћењу језера Ћелије између града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац. Меморандум о разумевању има за циљ да укаже на заједнички будући правац деловања учесница, као и да нагласи потребу да се постепено, уз међусобно разумевање и уважавање, а према детаљнијем Акционом плану, иде ка решавању питања од значаја за свеобухватно одрживо управљање акумулацијом Ћелије и водним ресурсима.

У јулу ове године потписано је и Писмо о намерама успостављања међуопштинске сарадње у комуналној делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода у граду Крушевцу и општинама Брус и Блаце.

 

Подсетила је и да Град Крушевац и остале јединице локалне самоуправе Расинског управног округаучествују у Програму успостављања интегрисаног управљања чврстим комуналним отпадом, а на основу Споразума Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке. Овај програм обухвата два округа, Расински и Пчињски, са седиштима у Крушевцу и Врању. Програм је конципиран у складу са важећим Законом о управљању отпадом и Стратегијом управљања отпадом у Републици Србији и обухвата изградњу нове регионалне санитарне депоније са свим потребним садржајима, санацију постојеће и набавку потребне опреме, камиона.

 

Данас су одржани и избори за органе ове организације. Председник је и у наредном мандату градоначелник Сомбора Душанка Голубовић, а наш град је поново изабран за члана Председништва СКГО.