print_grb.png

Финансијски планови за 2019. годину

Штампа

Финансијски планови за 2019. годину

- Решење о усвајању планова

     ПЛАНОВИ:

 1. Урбанизам и просторно планирање
 2. Комуналне делатности
 3. Локални економски развој
 4. Развој туризма
 5. Пољопривреда и рурални развој
 6. Заштита животне средине
 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 8. Предшколско васпитање и образовање
 9. Основно образовање

10.  Средње образовање

11.  Социјална и дечија заштита

12.  Здравствена заштита

13.  Развој културе и информисања

14.  Развој спорта и омладине

15.  Опште услуге локалне самоуправе

16.  Политички систем локалне самоуправе

17.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

 

 

Финансијски планови за 2019. годину после одлуке о ребалансу (28.06.2019.)

Решење о усвајању планова

ПЛАНОВИ:

 1. Урбанизам и просторно планирање
 2. Комуналне делатности
 3. Локални економски развој
 4. Развој туризма
 5. Пољопривреда и рурални развој
 6. Заштита животне средине
 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 8. Предшколско васпитање и образовање
 9. Основно образовање

10.  Средње образовање

11.  Социјална и дечија заштита

12.  Здравствена заштита

13.  Развој културе и информисања

14.  Развој спорта и омладине

15.  Опште услуге локалне самоуправе

16.  Политички систем локалне самоуправе

17.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије