Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 18. седница Скупштине града

  Ел. пошта Штампа

  1 На данашњој седници Скупштине, одборници су једногласно усвојили Пројекат јавног приватног  партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања и управљања континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима.

   

  Предложени модел јавног приватног партнерства омогућиће наставак функционисања Апотеке Крушевац, чије је пословање због измењених тржишних услова  у великој мери угрожено. Јавно приватно партнерство треба да обезбеди санирање дугова Апотеке Крушевац, унапређење кадровске структуре, усавршавање запослених, повећање прихода и рационализацију трошкова, као и остварење добити. У току расправе  истакнут је значај Апотеке Крушевац за снабдевање грађана  Расинског округа лековима, а одборници су посебно нагласили да је и кроз модел ЈПП потребно очувати мрежу апотека на сеоском подручју.

  2

  У наставку седнице одборници су размотрили и усвојили још 25 тачака Дневног реда. Дата је сагласност на измене Програма пословања ЈКП "Пословни центар" за 2018. годину, којим је измењен финансијски план предузећа и планирана исплата солидарне помоћи запосленима у овом предузећу.

  Одлучено је да се Град Крушевац обрати Министарству заштите животне средине за одобравање средстава за реализацију пројекта Еколошки центар " Еко парк Trayal Крушевац" , а који обухвата изградњу погона за третман опасног и неопасног отпада на локацији седишта Trayal-a.

  3

  Скупштина је донела Решење о прибављању у јавну својину Града, дела управне зграде Хемијске индустрије "Жупа" доо. Крушевац.

  Донета су и Решења којима се даје на коришћење на неодређено време „Дому здравља Крушевац“ - зграда здравства у Балшићевој улици за потребе рада Дома здравља  и прибавља  пословни простор  у Великом Головоду за потребе рада МЗ Кобиље.

  Извршене су измене у Надзорним одборима ЈКП "Водовод" Крушевац и ЈКП "Градска топлана", Управном одбору ПУ "Ната Вељковић",  као и Школском одбору Гимназије и школе у Жабару.

  4

  Уместо  Мирослава Милојковића, који је недавно преминуо,   за новог в.д. директора ЈКП "Крушевац" изабрана је Снежана Радојковић, дипл. инжењер агрономије, запослена у овом предузећу.

  Скупштина је утврдила престанак функције заменика председника Скупштине града Синиши Максимовићу, који је у периоду између две седнице, из личних разлога, поднео оставку на ову дужност.

   

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid