Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана четврта редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Данас је у згради Градске управе одржана четврта редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

   

  1

  Донети су следећи закључци:

  1. Усваја се записник са Треће редовне седнице ГШВрСт у 2019.години;

  2. Усваја се Предлог Плана рада ГШВрСт за 2020.годину и упућује се на даљу процедуру;

  3.  Усваја се информација о достигнутом нивоу организованости и оспособљености добровољних ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних друштва Ватрогасног савеза града Крушевца, на територији града Крушевца. Носилац свих активности биће Ватрогасни савез града Крушевца;


   4.  Прихвата се извештај Управљача пута - Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање поводом информација о тренутном стању и спремности као и досадашње активности у оквиру зимске службе;

   5. Прихвата се информација ЈКП „Крушевац“ и истом се налаже да наставе своје активности по плану зимске службе одржавања за локалне путеве и улице на територији града Крушевца;

      6. Не прихвата се информација „ Крушевац пут“ АД, јер се стварно стање на терену не слаже са достављеним извештајем „ Крушевац пута“ АД, Градском штабу за ванредне ситуације града Крушевца;

   7. Налаже се „Крушевац пут“ АД и ЈКП „Крушевац“ да о свим активностима у предстојећем зимском периоду благовремено обавештава Управљача пута и инспекцијске службе о томе шта су урадили и да ли су испоштовали степен ангажованости који им наложи инспекцијска служба. Налаже се одељењу за инспекцијске послове ГУ Крушевац да изврши инспекцијски надзор и о истом извести ГШВрСт;

   8. Обавезују се сви у систему зимског одржавања и даљинског система грејања, напајања електричном енергијом и дистрибуцијом пијаће воде, да прате временске прилике и упозорења надлежних органа. Према истим организовати и процес рада;

  9.  Свим известиоцима по тачкама са предходних седница ГШВрСт, које нису реализоване  или су делимично реализоване да наставе са реализацијом и завршетком поменутих активности  у 2020.години у што краћем року;

  10.  Налаже се стручној служби, Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације градске управе Крушевац да све законске промене у вези рада ГШВрСт благовремено доставе члановима Градског штаба за ванредне ситуације;

  11. Прихвата се извештај ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Службe МЗ, о процесу преузимања месних водовода и обавезују се да наставе са планираним активностима.

  3


   

  naled_bfm

  skgo
  usaid