Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 25. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada На  25. седници Скупштине града Крушевца,  која је одржана 25.12.2019. године, одборници су усвојили 78 тачкa Дневног реда.

   

  Скупштина је усвојила Одлуку о буџету Града Крушевца за 2020. годину, Програм развоја Града Крушевца  и Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020 годину.

  1

  Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину планирани су  укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од 4.100.051.722 динара, од чега 3.946.500.000 динара средства буџета  и 153.551.722 динара средства из других извора буџетских корисника. Средства из буџета већа су у односу на  2019. годину за 557.500.000 динара или 16,45%. Од укупно планираних буџетских средстава за инвестиције биће издвојено 1.096.570.878 динара (28%), а 365.466.348 динара (9%) на расходе за текуће одржавање, што укупно износи 1.462.037.226 динара или 37%.

   

  Највећа градска инвестиција у 2020. години биће реконструкција Трга косовских јунака, а вредност ове инвестиције је 150 милиона динара.

  Одборници су усвојили Локални план за младе Града Крушевца за период 2020-2025. и Програм енергетске ефикасности града Крушевца од 2019-2021. године, као и Локални акциони план запошљавања за 2020. годину.

  2

  Усвојене су и Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског  земљишта, Одлука о изменама Олдуке о локалним комуналним таксама и Одлука о боравишној такси.

   

  Скупштина је усвојила Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Крушевца за 2020. годину, Одлуку о измени Одлуке отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и План размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама.

  3

  Одлуком о изменама  и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити проширен је број  корисника права на бесплатан превоз пензионера.  До сада је 2500 пензионера старијих од 70 година, корисника најнижих пензија имало право на беспатан превоз.  Након измена Одлуке право на десет бесплатних повратних карата  могу да остваре пензионери старији од 68 година који имају пензију нижу од 20.000 динара, а којих  по подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на територији града Крушевца има  8000.  Пензионери ће подносити захтев за остваривање овог права Служби месних заједница, предајом захтева на писарници Градске управе града Крушевца.

   

  Скупштина је дала сагласност на програме рада јавних предузећа и установа за 2020. годину.

   

  Одлуком Скупштине града водоводне мреже насељених Места Рибаре, Росица Зубовац, Мало Крушинце, Гревце, Велики Шиљеговац, Срндаље, Мала Река, Беласица и Крушинце, којима су до сада управљале месне заједнице, пренете су на управљање ЈКП „Водовод Крушевац“, а међусобна права и обавезе између месних заједница и овог јавног предузећа биће регулисана посебним уговором, на који ће сагласност дати Градско веће. На овај начин се стварају услови да  сеоским водоводима управља јавно- комунално предузеће основано за ову делатност, што гарантује квалитетно и безбедно снабдевање грађана пијаћом водом.

  4

  Скупштина је усвојила и текст Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом који ће Град Крушевац потписати са општинама Александровац, Блаце, Брус, Варварин и Ћићевац, чиме се дугорочно решава питање одлагања чвирстог комуналног отпада на регионалном нивоу.

   

  Усвојен је Споразум о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве, који предвиђа образовање Заједничке службе  ових општина и градова у циљу заједничког и ефикасног деловања на спречавању поплава и  и развоја цивилне заштите.

   

  Донете су Измене и допуне Плана генералне регулације „Исок 2“, Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 2“ , Измене и допуне Плана детаљен регулације „Центар 2“ и више одлука о изради планова детаљне регулације.

   

  Скупштина је усвојила Решење о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеним местима на територији града Крушевца чиме је 925 улица  и 77 заселака добило називе, а што је био задатак локалних самоуправа у оквиру пројекта „Ажурирање адресног регистра“ који спроводи Влада Републике Србије.

  5

  Донет је и већи број  кадровских решења и решења из имовинско – правне области.

   

  Скупштина града је утврдила престанак мандата одборници Анити Милић и потврдила мандат новој одборници са Изборне листе: Коалиција Александар Вучић – Србија побеђује, Марији Јовановић, медицинској сестри из Текија.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid