Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Унапређење управљања јавном својином уз подршку EУ

  Ел. пошта Штампа

  3 Град Крушевац и Општина Алексинац током ове и наредне године партнерски реализују пројекат „Управљање јавном својином у функцији локалног развоја“, с циљем унапређења самог управљања јавном својином те унапређења интерних капацитета како би у будућности управљање јавном својином било ефикасније, а корист за грађане ове две локалне заједнице била максимализована. О активностима на пројекту данас су у Алексинцу говорили председник општине Алексинац Ненад Станковић, заменица градоначелнице Крушевца Весна Лазаревић и менаџерка пројекта Милијана Здравковић Михајлов.

  Општи циљ пројекта, којег две локалне самоуправе реализују партнерски, је успостављање ефикасног и транспарентног управљања јавном својином у обе локалне самоуправе како би се допринело локалном развоју, а грађани и локална заједница имали што је могуће већу корист.

   

  Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија, реализовале су или приводе крају већину активност предвиђених пројектом „Управљање јавном својином у функцији локалног развоја“ којим ће се унапредити управљање јавном имовином и обезбедити њена већа искористивост за развој ове две локалне самоуправе.

  10

  ГИС софтвер, напредна платформа за администрацију некретнина и просторног уређења, због застарелости, као и амортизације опреме није био функционалан у обе локалне самоуправе. Кроз пројекат је инвестирано преко милион динара у унапређење овог софтвера уз које је иницијалну обуку прошло пет службеника. ГИС је поново функционалан, а његову будућу администрацију обављаће самостално запослени у локалним самоуправама.

   

  Како је администрација јавне имовине јако обиман и одговоран посао било је неопходно обезбедити адекватан алат који ће помоћи службеницима имовинских одељења, тако да је кроз пројекат са око 2,5 милиона динара финансиран развој наменског софтвера. Геодетска снимања подземне инфраструктуре, финансирана са око 3 милиона динара, била су неопходна како због непостојања техничке документације у неким случајевима, тако и због неопходности комплетирања документације како би ови објекти били уписани у земљишне књиге, а тиме и верификовано власништво над њима. Ангажовани стручњаци су снимили и доставили катастру техничку документацију за 50 километара подземних инсталација, водова и објеката.

  11

  Такође око 3 милиона динара инвестирано је у геодетске радове на надземним објектима и парцелама чиме ће у потпуности бити омогућено њихово располагање. Сличан износ инвестира се и у правне и стручне активности које су неопходне за озакоњење објеката у јавном власништву.

   

  Како би нека јавна имовина у будућности била искористива и употребљена за јавно добро неопходна је и процена њене вредности. ЕУ средствима у износу од  преко 2 милиона динара финансираће се рад овлаштених проценитеља на изабраним објектима на територији обе локалне самоуправе.

  Одрживост имплементираних унапређења подржаће се и обукама које пролазе службеници, а у које се инвестира око пола милиона динара.

  15

  Град Крушевац и општина Алексинац су добитници једног од укупно 18 пројеката у Србији који су  одобрени кроз грант шему Exchange 5 програма, који финансира Европска унија у оквиру Националног програма за Србију ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

   

                                                                                                                                ****


  Пројекат “Управљање јавном својином у функцији локалног развоја“ спроводе град Крушевац и општина Алексинац. Пројекат траје 18 месеци - децембар 2018. јун 2020. године. Укупна вредност пројекта је 173.600,00 Еура.

  Циљ пројекта је успостављање основе за ефикасно управљање имовином у обе локалне самоуправе, кроз завршетак пописа јавне имовине, унапређење знања и техничких капацитета локалних самоуправа у области управљања јавном својином и успостављање адекватних структура које ће се бавити управљањем.

   Више о пројекту можете сазнати на

  http://skgo.org/strane/350

  Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.


   

  naled_bfm

  skgo
  usaid