print_grb.png

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби месних заједница града Крушевца

Штампа

Служба месних заједница града Крушевца је расписала јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време - 2 извршиоца

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења o јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

 

1. Решење o попуњавању извршилачког радног места путем јавног конкурса

2. Јавни конкурс

3. Решење o образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса

4. Образац изјаве коју попуњавају кандидати