print_grb.png

Набавка услуга - мобилна телефонија

Штампа
Број ЈН >> 3у/IV
Предмет : Набавка услуга - мобилна телефонија
Рок за подношење понуда : 22.07.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор по захтеву број 113/2015 (03.07.2015.)
Одговор по захтеву број 114/2015 (03.07.2015.)
Одговор по захтеву број 115/2015 (03.07.2015.)
Измена конкурсне документације (03.07.2015.)
Измењена конкурсна документација (03.07.2015.)
Обавештење о продужетку рока (03.07.2015.)
Одговор по захтеву број 122/2015 (10.07.2015.)
Измена конкурсне документације (10.07.2015.)
Измењена конкурсна документација (10.07.2015.)
Обавештење о продужетку рока (10.07.2015.)
Обавештење о закљученом уговору (19.08.2015.)