print_grb.png

Набавка услуга - израда КТП за потребе реализације ПДР-а- по партијама

Штампа
Број ЈН >> 10у/IV
Предмет : Набавка услуга - израда катастарско-топографских планова за потребе реализација ПДР - по партијама
Рок за подношење понуда : 06.08.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор по захтеву број 119/2015 (06.07.2015.)
Измена конкурсне документације (06.07.2015.)
Измењена конкурсна документација (06.07.2015.)
Обавештење о продужетку рока (06.07.2015.)
Одговор по захтеву број 126/2015 (13.07.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2