print_grb.png

Набавка добара - ужина за сиромашне ученике основних школа за школску 2016/2017 годину

Штампа
Број ЈН >> 8Д-1/IV/2016
Предмет : Набавка добара - ужина за сиромашне ученике основних школа за школску 2016/2017 годину
Рок за подношење понуда : 18.08.2016. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (19.08.2016.)
Обавештење о закљученом уговору (26.08.2016.)