print_grb.png

Набавка радова - Рушење бесправно изграђених објеката за потребе Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 1р-1/IV/2016
Предмет : Набавка радова - рушење бесправно изграђених објеката за потребе Градске управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 01.09.2016. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (02.09.2016.)
Обавештење о обустави поступка (08.09.2016.)