print_grb.png

Набавка услуга - осигурање имовине и лица

Штампа
Број ЈН >> 6У/IV/2018
Предмет :

Набавка услуга - осигурање имовине и лица

Рок за подношење пријава 08.06.2018. до 11 часова
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (18.06.2018.)
Обавештење о закљученом уговору (28.06.2018.)