print_grb.png

Набавка услуга - штампања по партијама 1, 2 и 3

Штампа
Број ЈН >> 8У/IV/2018
Предмет :

Набавка услуга - штампања по партијама 1,2 и 3

Рок за подношење пријава 13.06.2018. до 11 часова
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (18.06.2018.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (29.06.2018.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (04.07.2018.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (04.07.2018.)