print_grb.png

Набавка радова – Адаптација дела Хале спортова у Крушевцу

Штампа
Број ЈН >> 54Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова – Адаптација дела Хале спортова у Крушевцу

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
27.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације број 252 (01.08.2019.)
Пречишћен текст конкурсне документације (01.08.2019.)
Одговор бр.253 (01.08.2019.)
Одлука о додели уговора (03.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (09.09.2019.)