print_grb.png

Израда промотивних спотова за повећање безбедности саобраћаја

Штампа
Број ЈН >> 24У/IV/2019
Предмет :

Израда промотивних спотова за повећање безбедности саобраћаја

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
09.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације број 251 (31.07.2019.)
Пречишћен текст конкурсне документације (31.07.2019.)
Одлука о додели Уговора (13.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (20.08.2019.)