Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Конкурси

  Конкурси

  Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Крушевца.

   

  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

  Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 12.11.2019. године и истиче дана 27.11.2019. године

   

  1. Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса

  2. Интерни конкурс

  3. Образац изјаве коју попуњавају кандидати

  4. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса

   

  Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Јавни конкурс за пријем на рад на неодређено време у Градску управу града Крушевца

   

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места аналитички и финансијски послови
  4. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управни послови
  5. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управно надзорни послови
  6. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања једног намештеника на радно место кафе кувар, инвалидно лице
   

  Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем једног (1) приправника на одређено време од шест месеци, инвалидно лице.

   

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   


  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању Комисије за пријем приправника у Градску управу Града Крушевца

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем три (3) приправника.

   

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решења о именовању Комисија за спровођење јавног конкурса

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем три (3) приправника.

   

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решења о именовању Комисија за спровођење јавног конкурса

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   
  Страна 2 од 3

  naled_bfm

  skgo
  usaid