Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Конкурси

  Конкурси

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи на неодређено време.


  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

   

  РОК почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за финансије
  3. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за јавне набавке
  4. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  5. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  6. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за друштвене делатности
  7. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за управљање људским ресурсима
  8. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  9. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за инспекцијске послове
  10. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове органа града
  11. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
  12. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
  13. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за информатику
  14. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за заједничко-техничке послове
  15. Изјава коју попуњавају кандидати
  16. Обавештење о јавном конкурсу

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

   

   

  1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за финансије
  3. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за јавне набавке
  4. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  5. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  6. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за друштвене делатности
  7. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за управљање људским ресурсима
  8. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  9. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за инспекцијске послове
  10. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове органа града
  11. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
  12. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
  13. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за информатику
  14. Решење о неуспеху интерног конкурса (03.08.2020.)

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

  Ел. пошта Штампа

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

   

   

  Градска управа града Крушевца оглашава  јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време.

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о  јавном кокурсу у дневним новинама „Информер“.

   

   

  1.Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса

  2.Јавни конкурс

  3.Образац изјаве коју попуњавају кандидати

   

   

  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

   

  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс  објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

  Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 19.12.2019. године и истиче 27.12.2019.године.

   

  1. Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса
   

  Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градско веће града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца.

   

  Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Информер.

  Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама Информер дана 13.11.2019. и истиче 28.11.2019.

   

  1. Одлука и оглас
  2. Решење о образовању комисије
  3. Изјава кандидата
   
  Страна 2 од 4

  naled_bfm

  skgo
  usaid