Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Конкурси

  Конкурси

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

  Ел. пошта Штампа

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

   

   

  Градска управа града Крушевца оглашава  јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време.

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о  јавном кокурсу у дневним новинама „Информер“.

   

   

  1.Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса

  2.Јавни конкурс

  3.Образац изјаве коју попуњавају кандидати

   

   

  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

   

  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс  објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

  Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 19.12.2019. године и истиче 27.12.2019.године.

   

  1. Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса
   

  Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градско веће града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца.

   

  Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Информер.

  Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама Информер дана 13.11.2019. и истиче 28.11.2019.

   

  1. Одлука и оглас
  2. Решење о образовању комисије
  3. Изјава кандидата
   

  Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Крушевца.

   

  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

  Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 12.11.2019. године и истиче дана 27.11.2019. године

   

  1. Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса

  2. Интерни конкурс

  3. Образац изјаве коју попуњавају кандидати

  4. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса

   

  Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Јавни конкурс за пријем на рад на неодређено време у Градску управу града Крушевца

   

  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места аналитички и финансијски послови
  4. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управни послови
  5. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управно надзорни послови
  6. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања једног намештеника на радно место кафе кувар, инвалидно лице
   
  Страна 2 од 3

  naled_bfm

  skgo
  usaid