print_grb.png

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

Штампа

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

 

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс  објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 19.12.2019. године и истиче 27.12.2019.године.

 

  1. Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса