Grad Kruševac

    Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Обједињена процедура

    Обједињена процедура

    У овом делу се према Закону налазе сва решења која је издало Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца.


    Таксе за све поступке можете преузети овде.


    Подаци потребни за уплате

    • сврха: Републичка административна такса

      прималац: Република Србија

      рачун: 840-742221843-57 | модел 97 | позив на број 39-052

    • сврха: Градска административна такса

      прималац: Градска управа града Крушевца

      рачун: 840-742241843-03 | модел 97 | позив на број 39-052

     

    naled_bfm

    skgo
    usaid