Grad Kruševac

Важећи планови детаљне регулације

Ел. пошта Штампа
 1. ПДР комплекса мале привреде "Зона Е" у Крушевцу - 2004.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 2. ПДР стамбено-пословног блока између улица Радована Милошевића, Драгољуба Димитријевића, Благоја Паровића и Радничког самоуправљања у Крушевцу - 2004.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 3. ПДР стамбеног комплекса "Бивоље 5" у Крушевцу - 2005.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 4. ПДР стамбено-пословног блока ограниченог улицама Немањином, делом Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу - 2006.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 5. ПДР пословног блока у улици Југ Богдановој у Крушевцу - 2006.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 6. ПДР стамбено-пословног комплекса "Центар 2" у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 7. ПДР пословног блока уз Улицу Кнеза Милоша у оквиру насеља "Прњавор 2" - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 8. ПДР Улице Стевана Сремца (Саве Ераковића) у Крушевцу - 2007. год. /ПЛАН НАМЕНЕ1/ /ПЛАН НАМЕНЕ2/ /ТЕКСТ/
 9. ПДР стамбеног насеља Равњак 2А у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 10. ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 11. ПГР (са елементима детаљног плана) индустрије "Плима М" - локација у Кошевима - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 12. ПДР дела саобраћајнице између насеља Паруновац - Дедина - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 13. ПДР стамбеног насеља Равњак 1Б у Крушевцу - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 14. ПДР стамбено-пословног комплекса између ул. Чолак Антине, Таковске, Кошијског потока, Чупићеве и Балканске у Крушевцу - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 15. ПДР стамбено-пословног комплекса између улица Косовске, Топличине, Обилићеве, Трга Костурница и Ћирила и Методија у Крушевцу - 2008.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 16. ПДР стамбеног-комплекса Равњак 2 у Крушевцу - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 17. ПДР "Лазарев Град" у Крушевцу - 2008.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 18. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 1 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 19. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 20. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 21. ПДР стамбеног насеља Мудраковац у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 22. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2Б у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 23. ПДР стамбеног насеља "Лазарица 4" стамбени блок Б3 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 24. ПДР Блок Ц4 на К.П.БР.5951/1 и 5951/2 КО Крушевац у оквиру детаљног плана "Багдала 3" у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 25. ПДР (Измене и допуне дела ДУП-а "Трг расинских партизана" - I фаза дела измењеног и допуњеног РП-а спортско рекреативног центра блок (СХ1) спортски терени и пословни простор у Крушевцу) у деловима К.П.БР. 2447/1, 2446/2, 2455/2 и 2657/2 све КО Крушевац у Крушевцу- 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 26. ПДР стамбеног насеља Лазарица 5 у Крушевцу - 2009.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 27. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу "Расадник 1" у Крушевцу) - 2011.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 28. ПДР стамбеног насеља Равњак 1А у Крушевцу - 2010.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 29. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3Б у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 30. ПДР стамбеног насеља "Прњавор 2" у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 31. ПДР "Ул. Александра Волте" у Крушевцу - 2013.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 32. ПДР стамбено пословног блока ограниченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских Јунака у Крушевцу -измена дела блока Ц2 - 2014.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 33. ПДР проширења новог гробља у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 34. ПДР комплекса предузећа Д.П. "Рубин" у Крушевцу - 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 35. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 1) у Крушевцу - 2015.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 36. ПДР стамбено - пословног комплекса између улица Чолак Антине, Таковске, Кошијског потока, Чупићеве и Балканске у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 37. ПДР Колонија - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 38. ПДР саобраћајнице Јасички пут - ЈКП "Крушевац" расадник - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 39. ПДР колектор отпадних вода од читлука до споја на колектор "Ц“ и колектора отпадних вода "Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 40. ПДР индустријска зона Кошеви - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 41. ПДР "Народни универзитет" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 42. ПДР стамбеног насеља "Пањевац" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 43. ПДР парка "Багдала" - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 44. ПДР Гарског потока и Гарског колектора - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 45. ПДР новог гробља у Мајдеву - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 46. ПДР "Колектор отпадних вода Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)- 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 47. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 3) у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 48. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 49. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - ИЗМЕНА - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 50. ПДР спортско'рекреативни центар "Расина" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 51. ПДР "Железничка" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 52. ПДР регулација реке Расине (од моста у Мудраковцу до профила 1200м узводно) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 53. ПДР "Источна обилазница" у Крушевцу (од паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 54. ПДР линијски - од ТС-3 до Старог аеродрома - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 55. ПДР линијски - од КС-1 до КС-2 - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 56. ПДР "Бивоље 4" - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 

Време у Крушевцу

Температура: 11 °C vreme
Притисак: 997.5 hPa barometar.gif
Прогноза...

naled_bfm

skgo
usaid