print_grb.png

Списак Месних канцеларија Градске управе града Крушевца

Штампа
Све месне канцеларије раде наведеним данима од 7 до 15 часова.

Назив и седиште Телефон Насељено место
Коњух
[средом и петком]
037/875101 Коњух
Љубава
Брајковац
Каменаре
Коморане
Лазаревац
Јасика
[сваког радног дана]
037/671101 Јасика
Шанац
Гавез
Срње
Велика Крушевица
Падеж
Глобаре
Шашиловац
Крвавица
Вратаре
Глободер
[средом]
037/681110 Глободер
Пепељевац
[уторак, четвртком и суботом]
037/562053 Пепељевац
Вучак
Церова
Лукавац
Жабаре
[понедељком и петком]
037/644086 Падеж
Треботин
Мала Врбница
Дољане
Мешево
Велики Купци
[средом и петком]
037/884106 Велики Купци
Мали Купци
Гркљане
Штитаре
Себечевац
Суваја
Мајдево
Ћелије
Горњи Степош
[уторком, четвртком и суботом]
037/655525 Горњи Степош
Доњи Степош
Шавране
Наупаре
Велика Ломница
[средом и петком]
037/873671 Велика Ломница
Буци
Буковица
Трмчаре
[уторком и четвртком]
037/873720 Трмчаре
Модрица
Слатина
Сеземча
Каоник
[понедељком и четвртком]
037/866174 Каоник
Јошје
Ђунис
Црквина
Велики Шиљеговац
[сваког радног дана]
037/851330 Велики Шиљеговац
Бојинце
Рибаре
[средом и петком]
037/865200 Рибаре
Зубовац
Гревци
Росица
Бољевац
Мало Крушинце
Рибарска бања
Мала Река
[уторком]
037/476333 Мала Река
Зубовац
Рлица
Велико Крушинце
Срндаље
Беласица
Дворане
[понедељком и средом]
037/698105 Дворане
Пољаци
Ловци
Петина
Здравиње
[понедељком и средом]
037/691204 Здравиње
Бела Вода
[уторком, четвртком и суботом]
037/678549 Бела Вода
Мачковац
[уторком и четвртком]
037/681650 Мачковац
Јабланица
[уторком и четвртком]
037/658181 Јабланица
Витановац
Шогољ
Сушица
[уторком и четвртком]
037/860171 Сушица
Позлата
Читлук
[средом и петком]
037/692874 Читлук
Бегово брдо
Кошеви