print_grb.png

Обилазак кружног тока ( Балканска, Југ Богданова, Душанова улица )

Штампа

1 Град Kрушевац  је током последњих месеци - велико градилиште - на коме се убрзано одвијају радови, користећи повољне временске услове.  Изградња кружних токова, реконструкције улица, као и замена старих и дотрајалих инсталација обележавају актуелну грађевинску сезону. Тим подовом, данас су један од главних кружних токова, обишли градоначелник Јасмина Палуровић, заменик градоначелника Весна Лазаревић, председник Скупштине града Живојин Милорадовић, начелник Градске управе Иван Анђелић, главни градски урбаниста Александар Цветковић и директор ЈП за урбанизам и пројектовање Војкан Тутулић.

Радови на изградњи кружног тока на раскрсници Балканске, Југ Богданове и Душанове улице започети су крајем јула, а према плану, од сутра почиње нормално одвијање саобраћаја.

2

Вредност инвестиције је око 24 милиона динара, а извођач радова је предузеће „Крушевацпут“, које је завршило радове у планираном року од 40 дана.

6

Како је истакла градоначелник Јасмина Палуровић, значај ове раскрснице је велики због повезивања источног улаза у град са централним улицама, а завршетком кружног тока оствариће се ефикасније, рационалније и безбедније одвијање саобраћаја.

3

Конкретно, урађена је ревитализација асфалтног слоја са хидротехничким и електро инсталацијама у самом кружном току, као и у делу Балканске, Душанове и Југ Богданове улице.

 

С обзиром да је кружни ток у непосредној близини школе, посебна пажња посвећена је безбедности кретања ђака и постављању хоризонталне и вертикалне сигнализације.

4

И локална јавна предузећа, "Водовод" и "Топлана", преузели су обавезу измештања инсталација које се налазе у кружном току, замену својих дотрајалих мрежа, али и изградњу дела магистралног цевовода. Средства за ове намене је, осим јавних предузећа, обезбедио и Град Крушевац.

 

За пејзажну архитектуру,односно озелењавање и уређење кружног тока било је задужено ЈКП „Крушевац“.

5

У другој фази пројекта финансираног од стране ЈП „Путеви Србије“, планирано је пресвлачење Балканске улице од овог кружног тока до наредног на Источној обилазници, уређење тротоара и изградња паркинг простора на уласку у Пионирски парк.