Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Закључци са Прве редовне седнице Градског штаба за ванредне ситуације

  Закључци са Прве редовне седнице Градског штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Данас је одржана прва редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

  Донети су следећи закључци:

  1

  1. Усваја се информација Службе месних заједница о преузимању месних водовода, уз допуну.

  2. Прихвата се информација Сектора за ванредне ситуације Републике Србије-одељења у Крушевцу поводом 1.марта Дана цивилне заштите и њеној улози у систему заштите и спасавања,

  3. Усваја се нацрт предлога Локално-оперативног плана одбране од поплава града Крушевца за 2019. годину. Обавезује се Градска управа града Крушевца – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације, да за исти прибави мишљење од  ЈВП Србијаводе, ради усвајња на Градском већу у року од 30 дана од дана прибављања позитивног мишљења,

  4. Усваја се извештај о шумским пожарима и усваја се програм санације са планом пошумљавања опожарених површина насталих у 2018.години и раније, уз допуну.

  5. Усваја се извештај РХМЗ Радарски центар Крушевац о стању извршених припрема за одбрану од града за 2019.годину,

  6. Налаже се свим Јавним комуналним предузећима и надлежним Одељењима градске управе  задуженим за контролу, превенцију и реаговање на опасностот од могућих бујичних поплава услед топљења снега  у будећем периоду предузму све потребне мере и радње у виду прегледа критичних места, чишћење водотокова од запрека и о томе редовно информишу Градски штаб за ванредне ситуације.

  2

  7. Налаже се Служби месних заједница да се максимално ангажује на активностима становништа и узме учешће у чишћењу корита водотокова од растиња, чишћењу пропуста, као и уклањања комуналног отпада,

  8. Обавезују се сви чланови Градског штаба задужени за превенцију и реаговање на поплаве да у складу са раном најавом за могућа бујична изливања од отапања снега изврше преглед слабих места,чишћење од запрека и о томе информисати  Градски штаб за ванредне ситуације.

  9. Налаже се Градској управи града Крушевца да за потребе Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и припадника СОТ-а за одбрану од поплава изврши набавку флаширане воде, храну (СДО) и заштитну опрему и то: гумене чизме, кишне кабанице, батеријске лампе, напртњаче, транспортне вреће, вреће за спавање, лопата, ашов, крамп, метлица и средства за личну и колективну заштиту). Рок одмах,

  10. Налаже се Градској Комисији за процену штете од елементарних и других непогода и стручне комисије за области пољопривреде, грађевинарства и инфраструктуре да по стварању услова на теренеу одмах и без одлагања изврше увиђај и процену настале штете на теритоеији града Крушевца.Извештај доставити Градском штабу за ванредне ситуације,

  11. Усваја се извештај о епидемиолошкој ситуацији на територији града Крушевца и налаже се надлежним да и даље прате епидемиолошко стање  на територији града Крушевца,

  12. Обавезује је ЈКП “Крушевац“ да достави допуну извештаја са прецизним планом активности пошумљавања и уређења јавних површина у 2019. години.

  3

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid