print_grb.png

Обилазак саобраћајница код Аеродрома и у Модрици

Штампа

Grb_grada Градоначелник Јасмина Палуровић, председник Скупштине града Живојин Милорадовић, заменик градоначелника Весна Лазаревић и председник Савета МЗ Никола Филиповић, данас су обишли саобраћајницу у оквиру ПДР –а Стари аеродром, фаза I (паралела са Бруским путем), као и општински пут кроз насељено место Модрица.

 

  1

Укупна вредност радова на саобраћајници (паралела са Бруским путем) износи 58,8 милиона динара, изјавила је градоначелник Јасмина Палуровић. Око 25 милиона је учешће Министарства привреде, а остатак је обезбедио Град.

2

Ширина саобраћајнице је 6 метара, дужина 375, а урађена је и атмосферска и фекална канализација, као и водоводна мрежа и осветљење. Обострано су изграђене ивичне траке и тротоари од бехатона. Радове је изводило предузеће „Техноградња“.

3

Изградња ове саобраћајнице, потпуно инфраструктурно опремљене, највише ће значити инвеститорима, како постојећим, тако и потенцијалним, али и свим будућим власницима парцела на том потезу.

  4

 

 * * * * *

 

5

У селу Модрица саниран је општински пут у дужини од 3000 м. Колекторска канализациона мрежа изграђена је прошле године, а претходило је изравнање асфалтног слоја и нивелисање шахти. Одрађене су и банкине у дужини од 700 метара. Вредност радова је 17,7 милиона динара финансираних из буџета Републике Србије, а извођач је био „Крушевац пут“.

6

Према речима мештана, на овом општинском путу није интервенисано 40-ак година, а први наредни планови за ову месну заједницу односе се на асфалтирање платоа испред Дома културе и асфалтирање улица.

7

 

8