print_grb.png

Наставак пројекта на заштити акумулације Ћелије

Штампа
1

У оквиру наставка спровођења пројекта на заштити акумулације Ћелије реализована је студијска посета граду Јевле (Gavle) од 27. до 31.октобра 2019.године.

 

Ова посета је организована у оквиру програма "Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ", који спроводи Стална Конференција градова и општина у сарадњи са Шведском асоцијацијом региона и општина (САЛАР) и уз помоћ Краљевине Шведске.

 

Учесницима ове посете, шведски експерти пренели су своја искуства у методама комуникације са јавношћу, као и методе у мотивисању корисника у циљу подизања еколошке свести, користећи постојећу стратегију комуникације, која представља одличну платформу за укључивање у акцију целокупне јавности.

2

Ради подсећања, у фебруару 2019.године Град Крушевац и општине Брус, Блаце и Александровац потписали су Меморандум о разумевању на заштити и одрживом коришћењу језера Ћелије. Овај документ има за циљ да укаже на заједнички будући правац деловања учесница на решавању питања од значаја за свеобухватно одрживо управљање акумулације Ћелије и водним ресурсима.

3

Такође, учесници студијске посете су имали прилику да обиђу Постројење за производњу биогаса који се добија од прикупљања разградивог органског отпада из домаћинстава.

4

У овој студијској посети, испред Сталне Конференције градова и општина (СКГО) присуствовала је секретарка за одбор заштите животне средине Љубинка Калуђеровић, као и представници других градова и општина који су укључени у овај пројекат. Представници Градске управе града Крушевца и ЈКП "Водовод - Крушевац" такође су учесници ове студијске посете.

Домаћин студијске посете били су господин Томас Нилунд (Thomas Nylund), експерт из области заштите животне средине који је ангажован на овом пројекту и Анакарин Карсберг (Аннакарин Karsberg) испред Шведске асоцијације региона и општина (САЛАР).