print_grb.png

Постављени нови помоћници градоначелника

Штампа

Grb_grada Градоначелник Јасмина Палуровић и заменик градоначелника Александар Јовановић данас су приредили пријем за нове помоћнике Градоначелника. Са новим обавезама и дужностима, као и методологијом рада упознала их је градоначелник Јасмина Палуровић.

  1

Решењем о постављењу, функције помоћника Градоначелника обављаће:

 

Биљана Цветковић – за економски развој, инвестиције и финансије

Марко Кнежевић – пољопривреда, водопривреда и шумарство

Иван Парезановић – екологија, одрживи развој и енергетика

Јелена Тодоровић – друштвене делатности

Владимир Петровић – омладина и спорт

  2

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери Градоначелник.

3