print_grb.png

Завршен пројекта енергетског уређења објекта у Трмчару

Штампа

1 Данас је представник Уједињених нација за развој господин Драган Стефановић (UNDP), уз присуство енергетског менаџера Града Крушевца Братислава Ђорђевића поклонио обележје, зидну таблу након завршетка радова на школи у Трмчару.

 

У оквиру међународне сарадње Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Министарство рударства и енергетике „Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији”  град Крушевац је препознат као један од водећих градова у погледу увођења система енергетског менаџмента и у оквиру наведеног пројекта, награђен је финанцијском подршком делом бесповратним средствима, на конкурсу, за енергетску санацију вишенаменског објекта: школе, вртића и месне канцеларије, у насељеном месту Трмчаре.

3  

Читав пројекат је у вредности од око 14.000.000 динара.

2