print_grb.png

Завршена реализација пројекта „Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“

Штампа

DSCN0294SMANJENO Градска управа Града Крушевца – Служба за заштиту животне средине и ЈКП „Крушевац“ су 30. новрембра 2020. године завршили реализацију пројекта „Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“.

DSCN0369SMANJENO

Током трајања пројекта, од октобра до новембра месеца, извршена је садња 188 четинарских и лишћарских садница и 690 садница жбунастих аутохтоних врста које ће умањити негативне ефекте ветра, а својим кореновим системом ће учврстити и стабилизовати клизиште на северо-источној страни падине испод Новог гробља, површине 1,1ha.

IMG-2SMANJENO

Реализација пројекта осигураће повољнију микроклиму и појачати квалитет животне средине грађана и грађанки у насељеном делу града Крушевца. Укупна вредност пројекта је 2.074.874,98 динара, од чега учешће Министарства је 1.574.874,98 динара, а 500.000,00 динара Града Крушевца.

4SMANJENO

5SMANJENO

6SMANJENO