print_grb.png

Одржана 3. редовна седница градског Штаба за ванредне ситуације

Штампа

Grb_grada На одржаној 3. редовној седници 20.11.2020. градски Штаб за ванредне ситуације града Крушевца  донео је  већи број  закључака.

1

 Донети су следећи закључци:

 

1.  Усваја се предлог Пословника о раду ГШВрСт града Крушевца,

2.  Усваја се извештај о стању спремности и припреми субјекта за предстојећи зимски период, са обавезном ванредном провером  стања спремности система и оперативе од стране управљача пута ЈП „ За урбанизам и пројектовање“ Крушевац и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Крушевца,

3.  Усваја се извештај о тренутној епидемиолошкој ситуацији и предузетим мерама на територији града Крушевца.

2

4.  Налаже се  Заводу за јавно здравље Крушевац да ускладу са тренутном епидемиолошком ситуацијом достави у писаном облику, мишљење, неопходне мере и задатке у циљу  сузбијања ширења пандемије вируса COVID-19 на територији Града Крушевца како би штаб могао да одлучује по том питању.

5.  Усваја се извештај Ватрогасног савеза града Крушевца о достигнутом нивоу организације доброваљних ватрогасних друштава на територији града, иновирање мреже формирања ДВД-а на територији Града Крушевца и доставити је Служби МЗ града Крушевца на даљу надлежност.

3

6. Налаже се Служба месних заједница

- да у предстојећем зимском периоду непосредно сарађује са свим надлежним службама у граду,

- да секретари МЗ уз помоћ Центра за социјални рад, Црвеног крста и Дома здравља, наставе са ажурирањем спискова потенционалних угрожених, посебно старачких самачких домаћинства и исте достави свим надлежним службама;

- да представници МЗ направе спискове заинтересованог становништва за средства дезинфекције и преузму натријумхипохлорид у на адреси ЈКП Крушевац.

7. Обавезују се све службе из области социјалне и здравствене заштите на градском нивоу,  да наставе са ажуририрањм списакова бескућника и предузму све превентивне мере око њиховог привременог збрињавања,  посебно током ледених дана (када је температура ваздуха 24 сата испод нуле);

4

8. Обавезују се све јавне службе које имају дежурне екипе за хитне интервенције да распоред дежурства са контакт телефонима дежурних служби доставе у писаном облику са јасном процедуром јављања и међусобно контактирају услед ванредног догађаја. Извештаје о ванредном догађају достављају у писаном и електронском облику Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе града Крушевца и Командно оперативном центру 1985 СВС Одељења у Крушевцу.