print_grb.png

Одсек за друштвене делатности

Штампа
Одсек за друштвене делатности врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области:

Одсек припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, градоначелник и начелник управе из ове области;
           - Локалног плана акције за децу
           - Стратегије развоја социјалне политике;

Врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе;
            - изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта у граду             - помоћ у реализацији школских спортских такмичења на нивоу града, округа и Републике             - старање о обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима

 

Подстицање различитих активности и програма младих и стварање услова за укључивање младиху друштвени живот и процесе одлучивања:

Локација:Балканска 63 - 3. спрат
Канцеларија: 4
Телефон: +381 37 440810
arr_left