Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за инспекцијске послове

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за инспекцијске послове врши послове које се односе на:
  • контролу, надзор и предузимање мера у складу са позитивним прописима у области пројектовања
  • контролу издатих дозвола
  • контролу изградње и коришћења објекта
  • контролу код издавања употребних дозвола за изграђене објекте
  • контролу над извршавањем закона и других прописа који се односе на даваоце и кориснике комуналних услуга у погледу услова и начину давања и коришћења услуга и то:
  • пречишћавање и дистрибуција воде
  • пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода
  • производња и снабдевање паром и топлом водом
  • одржавања чистоће, уређења, коришћења и одржавања зелених и јавних површина
  • држања животиња
  • надзор над извршењем закона и других прописа, стандарда и норматива којима се уређује превоз путника у јавном градском саобраћају и такси саобраћају
  • пројектовању, изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева (локалних, некатегорисаних)
  • надзор над радом предузећа за путеве и контролу извршења налога и решења од стране овог предузећа)
  • врши контролу над применом мера заштите ваздуха од загађивања и мера заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима за које је надлежна градска инспекција.
  Oдсек врши и поверене послове државне управе.

  Шеф одсека: Снежана Радуловић
  Канцеларија: 8, зграда ГУ
  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid