print_grb.png

Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Штампа
Одсек за утврђивање,наплату и контролу јавних прихода врши послове који се односе на:

Шеф одсека: Мирјана Милановић
Канцеларије: Балканска 18
arr_left