Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Комунална полиција

  Ел. пошта Штампа
  Комунална полиција обавља послове који се односе на:
  • одржавање комуналног реда и другог законом уређеног реда у областима, односно питањима:
          - снабдевања водом
          - одвођења отпаднихи атмосферских вода
          - јавне чистоће
          - превоза и депоновања комуналног и другог отпада
          - локалних путева и улица
          - саобраћајних ознака и сигнализације
          - паркирања
          - превоза путника у градском и приградском саобраћају
          - ауто такси превоза
          - постављања привремених пословних објеката
          - противпожарне заштите
          - заштите од буке у животној средини
          - контроле радног времена субјеката надзора
          - одржавање комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне
            расвете, стамбених и других објеката
  • послове контроле над применом закона, и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града
  • остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима града
  • заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град
  • обавља друге послове из надлежности града у складу са законом.
  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid