Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Група за образовање, културу, физичку културу и информисање

  Ел. пошта Штампа

  Координатор: Светлана Видановић

  Локација: Балканска 63 - 3. спрат

  Канцеларија: 6

  Телефон: +381 37 440811


  У оквиру групе је оформљен Фонд за подстицање развоја младих талената. Из фонда се издвајају средства према следећим захтевима:

  37403116 - Стипендирање студената прве године основних студија

  37403117 - Стипендирање ученика средњих школа

  37403118 - Стипендирање студената од друге до пете (шесте) године основних студија и студија првог степена

  37403119 - Стипендирање студената другог степена студија

  37403120 - Утврђивање права на једнократну новчану помоћ Фонда ради стручног усавршавања ученика и студената у земљи и иностранству

   


  Група решава следеће захтеве:

  37403103 - Категоризација деце ометене у развоју

  37403104 - Допринос за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника

  37403113 - Пријава школе о ученику који не похађа наставу


  Просветна инспекција Града Крушевца
  , која се налази у канцеларији 2, решава следеће захтеве:

  37403105 - Утврђивање испуњености услова за почетак рада, обављања делатности и проширење делатности установе

  37403106 - Контрола остваривања права незапослених лица

  37403107 - Контрола остваривања права, прописаних Законом, ученика, родитеља, наставника, васпитача и стручних сарадника установе

  37403108 - Контрола остварења права ученика на упис у основну и средњу школу

  37403109 - Контрола исправности вођења прописане евиденције у установи

  37403110 - Контрола испуњености прописаних услова за спровођење испита у основној и средњој школи

  37403111 - Контрола законитости извођења екскурзије у основној и средњој школи

  37403112 - Контрола остваривања права, запослених у установи, на јубиларну награду

  arr_left

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid