print_grb.png

Инспекција за заштиту животне средине

Штампа

Канцеларија: 10

Телефон: +381 37 414-710

Инспекција за заштиту животне средине је подгрупа Комуналне инспекције Градске управе Града Крушевца.


Решава следеће захтеве:

37410301 - Испуњеност услова за обављање делатности из области заштите животне средине

 

arr_left