print_grb.png

Маја Цуцкић - биографија

Штампа

Maja_Cuckic_1

Маја Цуцкић  је рођена  1977. године   у Београду.  Дипломирала је  на Правном факултету и  има положен правосудни испит.

У периоду од 2010. до 2015. године радила је најпре као  приправник, а затим стручни сарадник у адвокатској канцеларији.

У Републичком Фонду за здравствено осигурање - Филијала Крушевац радила је на месту шефа Одсека за остваривање права.