print_grb.png

Фонд за финансирање политике запошљавања

Штампа

Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања основан је на седници Скупштине града Крушевца 25.12.2009. у циљу стварања повољнијег амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца.

У претходне три године средства фонда користила су се за доделу субвенција за програме:


Број запослених лица:

2010.година 2011.година 2012.година
Нова радна места 102 71 72
Самозапошљавање 185 187 99
Приправници 58 46 30

 

Избор корисника средстава Фонда врши Градоначелник Крушевца на основу одлуке надлежне комисије, именоване од стране Градског већа.

 

Стручне и административне послове за потребе Фонда обавља Служба за економски развој и инвестиције (Градска управа града Крушевца, канцеларија бр. 25).