print_grb.png

Стамбена политика

Штампа

Просечна површина стана у граду Крушевцу износи 59 m2.

 

Према расположивим подацима (Републички завод за статистику) у граду Крушевцу више је присутно индивидуално становање (78%) у односу на колективно, односно вишепородично становање (22%).

У граду Крушевцу постоји  40.915 домаћинстава која живе у  4.431 станова.

 

Власничка структура станова је значајно измењена у односу на ранији период, откупом друштвених станова, тако да је готово комплетан стамбени фонд у приватном власништву.

Цена у новоизграђеним стамбеним зградама се креће од 700 до 900 евра по m2, а у старим објектима од 500 до 600 евра по m2 .

 

Изнајмљивање станова је могуће и преко више Агенција за некретнине, које нуде станове по прихватљивим ценама. Цене се крећу између 100 до 500 евра месечно, зависно од локације и величине стана.