print_grb.png

Природни ресурси

Штампа

Природни ресурси 

Човек може користити природне ресурсе као потенцијале за развој. Природни ресурси човеку користе за исхрану, становање, производњу енергије и експлоатацију.

Основни природни ресурси су: