Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна E-uprava Virtuelni matičar

Virtuelni matičar

El. pošta Štampa

Popunjavanjem formulara možete podneti zahtev za izdavanje:

TAKSE:


Za sva navedena dokumenta se plaća obavezna naknada za obrazac u iznosu od 40,00 dinara po obrazcu na račun 840-745141843-30, modul 97, poziv na broj 39-052. Ovaj iznos se uplaćuje Gradu Kruševcu.

 

Za domaće izvode se, u zavisnosti od svrhe izdavanja, uplaćuje Republička administrtivna taksa u iznosu od 420,00 dinara po izvodu na račun 840-742221843-57, modul 97, poziv na broj 39-052. Ovaj iznos se uplaćuje Republici Srbiji.

 

Za uverenje o državljanstvu, u zavisnosti od svrhe izdavanja, uplaćuje se Republička administrativna taksa u iznosu od 740,00 dinara po uverenju na račun 840-742221843-57, modul 97, poziv na broj 39-052. Ovaj iznos se uplaćuje Republici Srbiji.

 

Za internacionalne izvode uplaćuje se Republička administrativna taksa u iznosu od 690,00 dinara po uverenju na račun 840-742221843-57, modul 97, poziv na broj 39-052. Ovaj iznos se uplaćuje Republici Srbiji.

 

NAPOMENE:

 1. Traženu dokumentaciju, šaljemo isključivo na području Republike Srbije, samo za osobe koje su upisane u matičnu knjigu rođenih, venčanih, umrlih i knjigu državljana u Kruševcu, kao i upisani u matične knjige za opštine: Prizren , Orahovac, Suva Reka i Gora.
 2. Podaci za lice se popunjavaju iz lične karte.
 3. U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.
 4. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.
 5. Za više informacija možete se obratiti na telefon matične službe od 08-12h: 037/414-714 ili na e-adresu: maticar.virtuelni@krusevac.rs
 6. Izvodi i uverenja se šalju Post Ekspres službom, nakon prispele potvrde o uplati taksi i naknada.
 7. Uplatu i podnošenje zahteva izvršite istog dana. Ime i prezime uplatioca i osobe za koju se traži izvod moraju da su identični.
 8. Potvrde o uplati možete poslati:
  1. preporučeno, na adresu: Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska 1, 37000 Kruševca.
  2. faksom, na broj: +381 37 430332.
  3. elektronskom poštom, na adresu: maticar.virtuelni@krusevac.rs.
 9. Rok za rešavanje zahteva za KiM je deset (10) radnih dana.
 10. Petkom se ne radi sa strankama (KiM).
 11. Spisak svrha koje su oslobođene plaćanja taksi.
ZAHTEVI ZA IZDAVANjE UVERENjA O ČINjENICAMA IZ MATIČNIH KNjIGA (Slobodno bračno stanje), PODNOSI I PODIŽE SE ISKLjUČIVO LIČNO , ČLAN UŽE PORODICE ILI PO OVLAŠĆENjU, NA ŠALTERU MATIČNE SLUŽBE .
 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 24 °C vreme
Pritisak: 1001.0 hPa barometar.gif
Prognoza...

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid