print_grb.png

Локални антикорупцијски план

Штампа

Документа:

 

 1. Текст локалног антикорупцијског плана
 2. Решење o образовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене ЛАП-a
 3. Пословник o раду Комисије за избор чланова Савета за праћење примене ЛАП-a
 4. Правила o условима, критеријумима и мерилима за избор чланова савета за праћење ЛАП-a
 5. Јавни конкурс за избор чланова савета за праћење примене  Локалног антикорупцијског плана града Крушевца  2017-2021. (ЛАП-а) - Оглас је објављен у недељном листу Град (14.09.2018.)
 6. Пријавни формулар
 7. Листа пријава за јавни конкурс (13.11.2018.)
 8. Записник са 4. седнице (13.11.2018.)
 9. Записник са 5. седнице (13.11.2018.)
 10. Записник са 6. седнице (19.11.2018.)
 11. Ранг листа кандидата за избор чланова савета (19.11.2018.)
 12. Решење о образовању и избору чланова савета за праћење примене ЛАП-а (12.12.2018.)