print_grb.png

Упутство за припрему буџета Града Крушевца за 2020. годину

Штампа

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету Града Крушевца за 2020. годину

Упутство

Униформни програми и програмске активности ЈЛС

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Финансијски план

Образац ПЛ_1

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате


*****

Упутство за припрему Одлуке о ребалансу буџета Града Крушевца за 2020. годину

Финансијски план

- Допуна Упутства за ребаланс буџета Града Крушевца (22.05.2020.)