print_grb.png

Упутство за припрему буџета Града Крушевца за 2020. годину

Штампа

- Упутство за припрему Одлуке о ребалансу буџета  Града Крушевца за 2020. годину

- Допуна упутства за ребаланс буџета Града Крушевца за 2020. годину

- Финансијски план


*****

Упутство за припрему Нацрта олуке о буџету града Крушевца за 2021. годину

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину
Финансијски план