Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана је 13. ванредна телефонска седница Штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа
  Grb_grada Данас је  одржана  13. ванредна телефонска седница Штаба за ванредне ситуације.

   

   Донети су следећи закључци:

   

  1. НАЛАЖЕ СЕ да ЗЗЈЗ Крушевац, изврши хитну дезинфекцију унутрашњих и спољних површина, стаза као и мобилијара ПУ Ната Вељковић у складу са важећим законима а најкасније до 07.05.2020. године.
  2. НАЛАЖЕ СЕ  ПУ Ната Вељковић да предузме све превентивне санитарно-епидемиолошке поступке у објектима ПУ Ната Вељковић као и према корисницима услуга ПУ Ната Вељковић.
  3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП Крушевац и ПУ Ната Вељковић да изврши кошење зелених површина према достављеном списку ПУ Ната Вељковић. Такође налаже се ПУ Ната Вељковић да пропише тачан поступак пријема и преузимања деце од стране родитеља у строго поштовање санитарно-епидемиолошке заштите.
  4. НАЛАЖЕ СЕ  Градској управи града Крушевца, третирање против крпеља на зеленим површинама према достављеном списку ПУ Ната Вељковић,
  5. НАЛАЖЕ СЕ да Југопревоз АД Крушевац, да у склопу припрема за почетак градског и међуградског саобраћаја а по инструкцијама Републичког кризног штаба  изврши дезинфекцију главне аутобуске станице (перона, чекаоница и помоћних просторија) као и дезинфекцију превозних средстава за превоз путника.
  6. НАЛАЖЕ СЕ  ЈКП Крушевац да изврши дезинфекцију аутобуских стајалишта на територији Града Крушевца.
  7. НАЛАЖЕ СЕ Санитарној инспекцији да у сарадњи са Градским и Републичким инспекцијама као и Комуналном милицијом, врши инспекцијски надзор над применом санитарно-епидемиолошких мера у угоститељским објектима на територији Града Крушевца.
  8. НАЛАЖЕ СЕ  Градској управи града Крушевца да започне са израдом локалног плана припреме за опоравак од COVID-19 у смислу доношења одлука и мера од стране надлежних служби Градске управе града Крушевца.
  9. НАЛАЖЕ СЕ свим јавним установама и предузећима чије је оснивач Град Крушевац, да изврше све санитарно-епидемиолошке мере које је донео Кризни штаб Владе Републике Србије, а у складу са припремом за почетак рада по укидању ванредног стања.

  10.  Све установе и јавна предузећа чији је оснивач Град Крушевац из тачке 1 до тачке 9 у обавези су да доставе Извештај градском штабу за ванредне ситуације о спроведеним и преузетим мерама, а у складу са припремом за почетак рада по укидању ванредног стања.

  11.  НАЛАЖЕ СЕ свим осталим јавним предузећима и установама да почну са припремом активности за почетак рада по укидању ванредног стања.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid