print_grb.png

Социјална заштита

Штампа

Дугорочни циљеви

Општи циљ је унапређење социјалног положаја угрожених група становништва у превазилажењу стања социјалне потребе и пружања помоћи у отклањању социјалне укључености, путем: