print_grb.png

Јавни увид Нацрта стратегије развоја социјалне политике Града Крушевца за период 2015-2020. године

Штампа

Јавни увид Нацрта стратегије развоја социјалне политике Града Крушевца за период 2015-2020. године

 

1. Текст позива на јавни увид

2. Нацрт стратегије развоја социјалне политике Града Крушевца за период 2015-2020. године