print_grb.png

Пореске одлуке

Штампа
1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији
    града Крушевца
2. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину
3. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта